Tumblelog by Soup.io
 • soupanda
 • Md-Sirazul-Islam
 • sadnessdove
 • remontti
 • handstandsforyou
 • Jodenstein
 • Nanaya
 • yoursovest
 • danio
 • brianstorm
 • pannafem
 • orendasophie
 • mikedtgi
 • opra
 • witch
 • OFFka
 • savor
 • Suzi
 • audioair
 • yumi-mizuno
 • namietnosci
 • bezemnie
 • masak7
 • houndsoflove
 • viciousvenus
 • blaundblub
 • aaabeecee
 • GirlFromTheBox
 • Tornerai
 • naiwnie
 • micka
 • nanedi
 • buu
 • karabinier
 • shonas
 • little
 • juliajulia
 • superczesiu
 • kitake
 • tjorven
 • wannaherbaty
 • Lilak
 • jackarma
 • ovvlsome
 • bows-n-flowers
 • DeMonstra
 • CreativeWriter
 • losthope
 • gutsylachrymose
 • ladymunalisa
 • AlwaysMe
 • cry
 • madzi28
 • misscherry
 • security-camera-installer
 • guyver
 • moja-pomidorowa
 • falconwing
 • findmyway
 • lovebeautiful
 • Mulatka
 • unitedsoupsanimals
 • wiedzmik
 • dusz
 • editta
 • misery000
 • werterowska
 • toskafkee
 • beautyandthebeat
 • flitterempire
 • Iriss
 • angelsdemon
 • zlewkizpolewki
 • malinakarolina
 • adlerek12
 • smc
 • koszmarek
 • kerio
 • risky
 • rayla
 • takbliskochmur
 • nienie
 • twentysquirrels
 • yourdemise
 • Lisikont
 • feels
 • utoopia
 • missdark
 • eequine
 • meeds
 • mistique
 • skazana-na-bluesa
 • electrovamp
 • naaliaa
 • sunshines4me
 • hagera
 • martwosz
 • iwannabeyour
 • william
 • calamagrostis
 • mikuo
 • isabelmagnolia
 • majkno1
 • mathema
 • annabellepe
 • alex0
 • thinredline
 • AsTheSunKissedHorizon
 • keyrings
 • teaholic
 • TokyoMEWS
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

5090 600d 420

Gdy szwagierek za życia był jajcarzem!
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
6544 2abc 420
Reposted fromzciach zciach viasilence89 silence89
7985 6d9a 420
Reposted fromerial erial viamayamar mayamar
0314 3b1d 420
Reposted fromseaweed seaweed viapomoor pomoor
8483 fb11 420
Reposted fromtgs tgs viapomoor pomoor
4068 8db6 420
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaYarrick Yarrick

April 22 2018

Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa

April 21 2018

9035 7095 420
Reposted fromkaiee kaiee viamontak montak
6509 8d7f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamontak montak
3474 dcbd 420
Reposted fromexistential existential viascorpix scorpix
8239 2942 420
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viawszystkodupa wszystkodupa
2182 a44a 420
Reposted fromperfectsense perfectsense viapimpmyheart pimpmyheart

April 20 2018

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vianotnow notnow
Pisanie choćby kiepskich wierszy o wiele bardziej uszczęśliwia, niż czytanie najpiękniejszych.
— Hermann Hesse
Reposted fromavooid avooid vialadylena ladylena
Mocno mnie chwyć i całuj tak dziko, aż stopi mnie wstyd.
— Choć może na chwilę (Wicked)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl